ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 27ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 23 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން