ލ.މާވަށު ކައުންސިލްގެ އުސޫލު ނަންބަރ: 400/CIR/2019/2"ފިހާރަހިންގަން ލ.މަވަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް" އަށް ގެނެވޭ 1 ވަނަ އިސް ލާހު ޑައުންލޯޑް ކުރަށްވާ