ލ.މާވަށު ފެހިއައްސޭރި ގޯތީގެ ދެކުނު އޮތް ލ.މާވަށު މާފޮޅޭގެ އަލީ އަހުމަދު ގޯއްޗާއި ބޭސްގޭ މޫސާއިބުރާހިމް ގޯއްޗާއި ހުދުކޮކާކާ