ލާމަސީލު ލާމު އަތޮޅު ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތާއި، އެސްޓީއޯ ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަރ ސްކޫލް 3 ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މާވަށު ސްކޫލުން ބައިވެރިވެ ރަށަށް ރީތިނަން ހޯދައިދީފައިވާތީ އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ހަފްލާ.ލާމަސީލު ލާމު އަތޮޅު ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތާއި، އެސްޓީއޯ ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަރ ސްކޫލް 3 ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މާވަށު ސްކޫލުން ބައިވެރިވެ ރަށަށް ރީތިނަން ހޯދައިދީފައިވާތީ އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޚާއްޞަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިހަފްލާގައި މާވަށް ފަޚުރުވެރިކޮށްދިން މި ދެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ދަރިވަރުން، އޮފިޝަލުން، ބެލެނިވެރިން އަދި މާވަށު ސްކޫލަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހަނދާނީ ފިލާ ހަވާލުކޮށް ކައުންސިލުން، އެބޭފުޅުންގެ ޝަރަފުގައި ގޭގަނޑުގެ ފޮރިއްކޮޅެއް އެރުއްވެވިއެވެ.