އިންތިހާބަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ކަމަށްބުނެ، އެމް.ޑީ.ޕީ މާވަށު ގޮފިން މާވަށު ކައުންސިލަށް ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮތުން ހިނގައިފައިވާ ނާތަހުޒީބު އަމަލު ކުއްވެރިކޮށް މާވަށުކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން