ލ.މާވަށް

 

ތައާރަފް

ހައްދުންމަތީ މާވާށަކީ  ލާމު އަތޮޅުގެ ހުށަނގުބިތުގައި އެކަހެރިކޮށް އޮންނަ އާބާދީގައި ގާތްގަނޑަކަށްް 2040 މީހުން އުޅޭ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ މީހުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ.  މަސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން ވަރައްގިނަ ރައްޔިތުން ރިސޯޓުތަކުގައިވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރެއެވެ.